søndag 14. februar 2010

Litt av hvert


Grønnsisik hannGrønnsisik hunnStærKaieSpettmeisGrønnsisikBlåmeis

fredag 5. februar 2010

RødstrupeDato: 5.02.10
Klikk på bildene da blir de store og klarere :)


Rødstrupe (vitenskapelig navn Erithacus rubecula) er en fugl i fluesnapperfamilien. Navnet er villedende ettersom rødstrupen egentlig er mer oransje enn rød. Rødstrupen er nært beslektet med nattergal og blåstrupe.

Utbredelse
Rødstrupen holder til i hele Europa utenom deler av Middelhavsområdet og Nord-Skandinavia. Den eksisterer også på Azorene, Kanariøyene og i Irak, Tyrkia og deler av Nord-Afrika.

Den er Englands nasjonalfugl.
Info hentet fra Wikipedia

søndag 31. januar 2010

Svarttrost

dato: 31.01.10


Klikk på bildet da blir det større og klarere :)

Svarttrosten er en av de største trostefuglene i Europa. Den noe mindre hunnen er mellom 23,5 og 25 cm stor, mens hannen når en størrelse på opp til 29 cm og er dermed så vidt mindre enn duetrosten. Vekten er 80–125 gram.[1] Hannfuglen har et vingespenn på 34–38 cm. Vingelengden er i gjennomsnitt 133 mm (standardavvik 2,3 mm) og hos hunnen 128 mm (standardavvik 2,6 mm).

Hannens fjærdrakt er svart, mens hunnens er brun. Ungfuglen er rødbrun. Det er bare gamle hanner som har gult nebb og gule ringer rundt øyene.
Kilde: wikipedia

Spettmeis

dato: 31.01.10


Klikk på bildet da blir det større og klarere :)

Spettmeis (Sitta europaea) er en spurvefugl i spettmeisfamilien.

Spettmeisen er gråblå på oversiden og hvit under, med svakt rustgulaktig tone på brystet og magen. Gjennom øyet går det en svart strek. Nebbet er rett, rundt og omtrent like langt som hodet. Spettmeisen kan bli 14–15 cm lang, og en voksen fugl kan veie opptil 23 gram. Spettmeisen er den eneste fuglen i Norge som kan gå nedover med hodet først.
Kilde: wikipedia

Kjøttmeis


dato: 31.01.10


Klikk på bildet da blir det større og klarere :)

Lengden er ca. 15 cm, og vekten er fra 14 til 20 gram. Fuglen er den største i meisefamilien.

Kjøttmeisen har et svart hode med hvite kinn og en svart stripe langs den gule undersiden. Ryggen er grønnaktig, mens stjerten og vingene er blåaktige. Unge fugler har ofte litt mattere farger enn de eldre fuglene.

Kjøttmeisen er en sosial fugl som gjerne holder seg sammen med andre fugler. Om vinteren leter den ofte etter mat sammen med blåmeisen, men også andre skogsfugler i såkalte meisetog. Disse togene streifer rundt i et begrenset område på leting etter nye matplasser. I hekketiden splittes flokkene og kjøttmeishannene blir aggressive.
Kilde: Wikipedia

Gulspurv

dato: 31.01.10


Klikk på bildet da blir det større og klarere :)

Gulspurv (vitenskapelig navn Emberiza citrinella) er en stor og langstjertet spurv.

Den er 17-18 cm lang og har et vingespenn på 23-30 cm. Vekten kan komme opp i 30 gram.Finnes i åpent terreng med busker el. nær dyrket mark over det meste av landet. Stand- og streiffugl, enkelte overvintrer på Kontinentet. Hannen er gul på hodet, med mørkere flekker og strek på halsen og brystet. Buken er helt gul. På ryggen og skuldrene er den gråaktig rødbrun med svarte flekker. Hunnen har en noe mindre fargerik fjærdrakt.

Sangen består av kun noen korte strofer. Gulspurven lever av insekter og frø.

Den legger vanligvis redet på bakken. Redet lages av gress og lignende materialer, på bakken eller i lave busker. Gulspurven legger 4-5 egg per kull.

Finnes i åpent terreng med busker el. nær dyrket mark over det meste av landet. Stand- og streiffugl, enkelte overvintrer på Kontinentet.
Kilde: Wikipedia

Fuglespor i snøen :)

dato: 31.01.10


Klikk på bildet da blir det større og klarere :)